Схвалено Концепцію комунікації у сфері ґендерної рівності

Схвалено Концепцію комунікації у сфері ґендерної рівності

Кабінет Міністрів прийняв розпорядження «Про схвалення Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності», проект якого розробило Міністерство культури та інформаційної політики.

Мета документа — покращення розуміння суті та завдань державної ґендерної політики та сприйняття її як невід’ємної складової демократичної та правової держави, подолання гендерних стереотипів в суспільстві, проявів ґендерно зумовленого насильства, сексизму та впровадження рівності чоловіків та жінок як стандарту для українського суспільства, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Це, зокрема, здійснюватиметься шляхом:

інформування цільових аудиторій та широкого загалу про ключові концепції ґендерної рівності та механізм захисту прав жінок;

підвищення рівня розуміння українського та міжнародного законодавства, програм та політик, що сприяють ґендерній рівності;

проведення інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів, розроблення роз’яснень та рекомендацій для посадових осіб та інших суб’єктів щодо комунікації зі ЗМІ з питань ґендерної рівності;

комунікаційної підтримки ґендерного інтегрування в реформи;

активізації висвітлення тематики ґендерної у ЗМІ та соціальних мережах;

обговорення тематики на публічних тематичних заходах;

висвітлення питань ґендерної рівності на офіційних веб-сайтах органів державної влади тощо.

Реалізація Концепції розрахована на період до 2025 року. Конкретні заходи, їх виконавці та необхідні ресурси будуть розписані у Плані заходів з реалізації Концепції, який МКІП має розробити та подати Уряду на затвердження протягом трьох місяців.

Проект розпорядження розроблено на виконання пункту 24 Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабміну від 5 вересня 2018 року №634-р, а також Програми діяльності Уряду, затвердженої постановою Кабміну від 12 червня 2020 р. №471.

НАШ ГРАД