Створено 10 Центрів колективного користування науковим обладнанням в університетах

Створено 10 Центрів колективного користування науковим обладнанням в університетах

Сьогодні вже створено 10 Центрів колективного користування науковим обладнанням (ЦККНО) в університетах. 9 з них – 2018 року, а ще 1 центр відкрито цьогоріч у Харківському національному університеті радіоелектроніки. Загалом до кінця 2019 року існуватиме 15 ЦККНО у вишах. Про це розповіла Міністр освіти і науки Лілія Гриневич сьогодні під час преспідходу в Сумському національному аграрному університеті.

«Наша ідея, яку ми втілюємо останні 3 роки цього Уряду: ми будуємо мережу Центрів колективного користуванням науковим обладнанням в університетах країни. У чому ця ідея полягає? Для сучасної науки обладнання є надзвичайно дорогим. І в наших університетах є проблема зношеності обладнання, яке не відповідає потребам сучасної науки. Дуже складно забезпечити в кожному закладі таке обладнання. І навіть значно багатші країни, ніж Україна, йдуть шляхом створення мережі таких центрів. Ми обираємо кращі університети в певній сфері і саме там розміщуємо лабораторії, які стають центрами, куди приїхати для проведення досліджень і вимірювань можуть науковці з інших вишів та наукових інститутів», – зазначила Лілія Гриневич.

Ця програма була започаткована МОН 2018 року. Зокрема, того ж року було створено ЦККНО «Лабораторія екологічного землеробства та природокористування» в Сумському національному аграрному університеті.

Основні напрями досліджень, які здійснюються в лабораторії:

· визначення вмісту важких металів у ґрунті;

· визначення вмісту важких металів у природних та стічних водах;

· визначення вмісту нітратів у продукції рослинництва;

· визначення вмісту кисню у воді та стічних водах;

· оцінка рівня радіаційного забруднення;

· визначення концентрації речовин у різноманітних розчинах (зокрема, стічних водах, реагентах, органічних розчинниках, кислотах тощо);

· оцінка кислотності ґрунту;

· оцінка родючості ґрунту.

У центр вкладено 4 млн гривень. 3,5 мільйона – це цільові кошти Міністерства освіти і науки, а ще 500 тис. грн – кошти СумНАУ.

Загалом на проєкт зі створення центрів 2018 року було передбачено 33 млн грн та ще 33 млн грн – 2019 року. Також планується 56 млн грн інвестицій на 2020 рік.